Pomoc finansowa dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

22 marca 2022 r.W związku z napływającą do naszego kraju dużą liczbą uchodźców z objętych wojną terenów Ukrainy, przypominamy, że uchwalono przepisy umożliwiające uzyskanie wsparcia finansowego dla osób, które zaoferują zakwaterowanie ukraińskim uchodźcom.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583), każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, (...) może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wnioski należy składać we właściwym urzędzie gminy na urzędowym formularzu. Formularz jest do pobrania na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
https://www.gov.pl/web/mswia/srodki-finansowe-dla-osob-pomagajacym-obywatelom-ukrainy