Sprzeciw wobec dyskryminacji osób niezaszczepionych

3 stycznia 2021 r.

Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzi Ministra Zdrowia, dotyczących możliwego ograniczenia dostępu osób niezaszczepionych na COVID-19 do usług publicznych, oraz wprowadzonymi ostatnio przez Ministra Obrony Narodowej zasadami, prowadzącymi w istocie do uniemożliwienia awansu niezaszczepionym żołnierzom.

Należy przypomnieć, że art. 32 Konstytucji RP zakazuje dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. Różnicowanie praw obywateli według klucza „zaszczepiony – niezaszczepiony” stanowi jaskrawe naruszenie tego przepisu – niezależnie od tego, czy jest merytorycznie uzasadnione ochroną zdrowia publicznego. Należy bowiem zauważyć, że decyzją rządu szczepienia przeciwko COVID-19 nie są obowiązkowe. Tym samym osoby odmawiające szczepienia korzystają ze swojego prawa wyboru i nie mogą być z tego powodu traktowane przez władze publiczne gorzej niż osoby dokonujące wyboru zgodnego z wolą rządzących.

Fundacja zauważa również, że to podatnicy ponoszą koszty finansowania usług publicznych. W sytuacji, gdy wysokość danin publicznych nie została uzależniona od wyboru obywatela w sprawie szczepienia, niedopuszczalne jest różnicowanie dostępu do usług finansowanych z tych danin.

Fundacja stanowczo sprzeciwia się także narracji, mającej sugerować, jakoby poluzowanie obostrzeń dla osób zaszczepionych miałoby być dla nich swoistą „nagrodą” za prozdrowotną postawę obywatelską. Należy bowiem zauważyć, że przewidziane w Konstytucji prawa obywatelskie, które uległy znacznemu ograniczeniu w ramach stanu epidemii (nie zawsze zresztą zgodnie z prawem), są stanem wyjściowym – a tym samym ich przywracanie nie stanowi nagrody.

Nie można zapominać także i o motywacji odmowy poddania się szczepieniu. Odmowa taka najczęściej nie wynika ze złej woli obywatela, z jego obojętności na kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego współobywateli, ale z realnej obawy o powikłania poszczepienne. Tajemnicą poliszynela jest, że wprowadzone na rynek szczepionki na COVID-19 siłą rzeczy nie przeszły pełnej, wieloletniej procedury badawczej. Zdaniem Fundacji słuszna jest w tej sytuacji decyzja rządu o nienakładaniu na obywateli obowiązku szczepienia. Fundacja zdecydowanie sprzeciwia się jednak próbom szantażu przymuszającego obywateli do szczepienia pod groźbą gorszego traktowania.

Z powyższych względów Fundacja skierowała stosowne wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów:

Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dyskryminacji osób niezaszczepionych

Odpowiedź Ministra Zdrowia