Koronawirus a prawa obywatelskie (e-book)

Koronawirus a prawa obywatelskie. Analiza krytyczna rozwiązań legislacyjnych i praktyki orzeczniczej organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie kar administracyjnych stanu epidemii
Radosław Botev, Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos”, Lutkówka 2020, ISBN: 978-83-958219-0-5

<<<- Zajrzyj do środka

Celem pracy jest analiza rozwiązań legislacyjnych, przyjętych w związku z wystąpieniem w Polsce pandemii COVID-19, oraz praktyki orzeczniczej organów inspekcji sanitarnej w zakresie kar administracyjnych pod kątem poszanowania konstytucyjnych praw i swobód obywatelskich. W pracy zarysowano wątpliwości co do zgodności przyjętych rozwiązań z normami konstytucyjnymi, w szczególności w zakresie sankcji administracyjnych za naruszenia obostrzeń i sposobu ich wymierzania.
Zagadnienia te omówiono dodatkowo na przykładzie autentycznych decyzji administracyjnych o nałożeniu kary, wydanych przez organy inspekcji sanitarnej w wybranych powiatach województwa mazowieckiego i łódzkiego.
Wskazano również na rolę, jaką w kształtowaniu praktyki orzeczniczej państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych odegrały instrukcje organów wyższego stopnia.

Zakup książki
Fundacja sprzedaje tę pozycję w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego. Dochód zostanie przeznaczony na cele statutowe.

Cena: 15 zł

Wpłać na rachunek bankowy Fundacji:

Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos”
ul. Szkolna 49
96-323 Lutkówka
66 1870 1045 2078 1067 2620 0001 (NestBank)

Po dokonaniu wpłaty skontaktuj się z nami przez e-mail: fundacja@nomos.org.pl. Prześlemy e-booka pocztą elektroniczną.