Działania związane ze stanem epidemii

Działania podejmowane przez Fundację w ramach monitorowania poszanowania konstytucyjnych praw obywateli przez organy władzy publicznej w okresie stanu epidemii COVID-19 w latach 2020-2022:

Rada Miejska Wałbrzycha bezprawnie decyduje o szczepieniach (wniosek do wojewody)

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ewentualnego zakazu wyjazdów zagranicznych

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dyskryminacji osób niezaszczepionych

Wystąpienie do MSWiA w sprawie naruszeń prawa ze strony Policji

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie pacyfikacji „Marszu o Wolność”

Szpital wyrzuca pacjenta z powodu COVID? (zawiadomienie do prokuratury)

Fundacja wnosi o ujawnienie „autorów stanu epidemii” i ich opinii (wniosek do Ministra Zdrowia)

System sprawdzający maseczkę przy wejściu do urzędu gminy (pytania do Burmistrza Miasta i Gminy Buk)

Opinia w sprawie projektu ustawy o bezkarności urzędniczej

Ankieta w sprawie podejrzenia zakażenia Sars-Cov-2 (pytania do Ministra Zdrowia)

Skarga na szkodliwą działalność rzecznika Ministra Zdrowia

Odmowa czynności w instytucji publicznej z powodu niezakrycia twarzy (zapytanie prasowe)

Kwarantanna dla osoby zmarłej – SANEPID w Cieszynie (zawiadomienie do prokuratury)

Odmowa obsługi bez maseczki a prawa osób zwolnionych z jej noszenia (zapytania prasowe)

Nakaz zasłaniania ust i nosa to nadużycie władzy (zawiadomienie do prokuratury)


Publikacje związane ze stanem epidemii

Sąd administracyjny odmówił stosowania rozporządzenia o obostrzeniach

Mandaty za brak maseczki – procedura obrony

Koronawirus a prawa obywatelskie (e-book)