Zanieczyszczenie Potoku Służewieckiego i Parku Dolina Służewska

18 kwietnia 2021 r. (aktualizacja 4 stycznia 2022 r.)

Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos“ skierowała do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w związku z zanieczyszczeniem Potoku Służewieckiego, a w konsekwencji cennego przyrodniczo Parku Dolinka Służewska w Warszawie.

Począwszy od dnia 5 kwietnia 2021 r. na grupie dyskusyjnej „Przyjaciele Dolinki – mieszkańcy przeciwko budowie placu zabaw” na Facebooku zaczęły pojawiać zdjęcia i komentarze świadczące o spuszczeniu do Potoku Służewieckiego niezidentyfikowanej szarej substancji, wydzielającej nieprzyjemną woń oraz o białym nalocie, jaki na brzegach potoku pozostawiała zanieczyszczona woda. Nadto zgodnie z zamieszczonymi na portalu informacjami – w dniu 15 kwietnia 2021 r. konieczna była interwencja Straży Pożarnej w celu ściągnięcia ścieków z powierzchni wody. Mimo podjętej interwencji wody Stawu Służewieckiego i Potoku Służewieckiego w obszarze Parku Dolnika Służewska jeszcze w dniu 18 kwietnia 2021 roku zanieczyszczone były oleistą substancją, stanowiącą zagrożenie dla miejscowych ptaków z powodu oblepiania ich skrzydeł.

Podkreślenia wymaga, że Park Dolina Służewska jest obszarem chronionym – znajduje się bowiem w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obejmuje teren naturalnej doliny rzecznej, będącej siedliskiem licznych dziko występujących zwierząt, w szczególności ptactwa wodnego. Nadto sam Potok Służewiecki odprowadza wody dalej do Parku Wilanowskiego, położonego w otulinie rezerwatu przyrody Morysin. Zanieczyszczenie wody w Potoku i Stawie Służewieckim stanowi zatem zagrożenie dla dwóch istotnych obszarów ochrony przyrody w Warszawie.

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie zanieczyszczenia Potoku Służewieckiego

Materiał fotograficzny z portalu Facebook (*.zip)

Zażalenie na bezczynność prokuratora (20.07.2021)

W dniu 26 lipca 2021 r. otrzymaliśmy zawiadomienie o wszczęciu śledztwa w powyższej sprawie. Śledztwo w sprawie o czyn z art. 182 § 1 kk (zanieczyszczenie Stawu Służewieckiego substancją ropopochodną, co mogło spowodować zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym), prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów w Warszawie pod sygn. akt PR 2 Ds 774.2021 i zostało wszczęte 15 lipca 2021 r.

Zawiadomienie o wszczęciu śledztwa (20.07.2021, wpłynęło 26.07.2021)

Zawiadomienie o umorzeniu (29.12.2021, wpłynęło 04.12.2022)