Kwarantanna dla osoby zmarłej – SANEPID w Cieszynie

26 sierpnia 2020 r.

W portalu społecznościowym Facebook jeden z użytkowników zamieścił informację o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie decyzji administracyjnej o skierowaniu na kwarantannę jego zmarłego osiem lat wcześniej ojca. Zdaniem Fundacji Kontroli Społecznej „Nomos” sprawa wymaga wyjaśnienia, zwłaszcza że nie jest to jedyny przypadek nieuprawnionego wydania takiej decyzji w Polsce. Aktualnie Prokuratura Rejonowa w Wadowicach bada sprawę górników, u których SANEPID stwierdził zarażenie koronawirusem, mimo że nie przeprowadził w tym kierunku żadnych testów.

Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Cieszynie w sprawie nieprawidłowości w cieszyńskiej stacji sanitarno-epidemiologocznej. Nie wskazaliśmy przy tym podejrzenia konkretnego czynu zabronionego - zamieszczona na Facebooku decyzja nie zawiera uzasadnienia, brak jest też jakichkolwiek bliższych informacji w sprawie, trudno zatem nawet wstępnie wnioskować na temat możliwych przyczyn nieprawidłowości. Wyjaśnieniem tej kwestii powinien zająć się prokurator.
Jednocześnie Fundacja przesłała zawiadomienie do Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach w celu ewentualnego wszczęcia postępowania wyjaśniejącego na drodze administracyjnej.

Zawiadomienie do prokuratury