Odmowa czynności w instytucji publicznej z powodu niezakrycia twarzy

27 sierpnia 2020 r.

Osoby niezakrywające twarzy zgodnie z nakazem rządowego rozporządzenia mają problemy z załatwianiem spraw nie tylko w sklepach, ale też w organach władzy publicznej. W Internecie pojawiło się nagranie ukazujące interesantów Sądu Okręgowego w Białymstoku, którzy mimo powołania się wprost na zwolnienie wynikające z rozporządzenia, mieli problemy z dostaniem się do budynku sądu. Ochrona obiektu zdaje się zawężać krąg osób zwolnionych z obowiązku noszenia maseczki do osób niepoczytalnych, podczas gdy zwolnienie obejmuje też osoby nie mogące zakrywać twarzy na przykład z powodu fobii czy nerwicy. Takie osoby mogą bez większych przeszkód funkcjonować w społeczeństwie i uchodzić zasadniczo za osoby zdrowe.
Na nagraniu widać, że dopiero po dłuższej chwili bohaterów nagrania wpuszczono do obiektu. Nastąpiło to po skontaktowaniu się ochrony z sędzią, który stwierdził jednak, że bez założenia maseczki nie będzie możliwe dokonanie czynności odczytania wyroku.

W związku z powyższym Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” zwróciła się do rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Białymstoku z pytaniem, czy osoby pilnujące wejścia do sądu są świadome wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu oraz na jakiej podstawie prawnej sąd uzależnia w takim wypadku podjęcie czynności od zakrycia twarzy przez stronę postępowania.

Pytania do rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Białymstoku

Odpowiedź rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Białymstoku.