Działania

Działania Fundacji koncentrują się wokół wydawania lokalnego czasopisma internetowego Echo Mszczonowa, redagowania bloga poróżniczego Forum Viatoris oraz udostępniania materiałów w repozytorium wolnych mediów Wikimedia Commons.

Sporadycznie podejmujemy także inne działania.

Minister Obrony Narodowej odmawia wypowiedzi w obecności posła Brauna (pytania do MON)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych rozpatrzyła skargę Fundacji (komentarz)

Projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej (zgłoszenie lobbingowe)

Nieprawidłowości w Radzie Powiatu Żyrardowskiego (Echo Mszczonowa)

Wystąpienie do MZ w sprawie rozporządzenia dot. warunków przerywania ciąży

Usnarz Górny - niedopełnienie obowiązków przez Straż Graniczną (zawiadomienie do prokuratury)

Studenci tłumaczą dla Straży Granicznej (skarga)

Zanieczyszczenie Potoku Służewieckiego i Parku Dolina Służewska (zawiadomienie do prokuratury)

Inwestycja w warszawskiej Dolinie Służewieckiej sprzeczna z wolą mieszkańców (wystąpienie do Rady m.st. Warszawy)


Publikacje Fundacji

Koronawirus a prawa obywatelskie (e-book)

Odpowiedź na krytykę prasową jako instytucja prawa prasowego


Działania w okresie epidemii COVID-19

W latach 2020-2022 Fundacja monitorowała także poszanowanie konstytucyjnych praw obywateli przez organy władzy publicznej w okresie stanu epidemii COVID-19:

Działania związane ze stanem epidemii