Działania

Działania Fundacji koncentrują się wokół wydawania lokalnego czasopisma internetowego Echo Mszczonowa, redagowania bloga poróżniczego Forum Viatoris oraz udostępniania materiałów w repozytorium wolnych mediów Wikimedia Commons.

Aktualnie monitorujemy także poszanowanie konstytucyjnych praw obywateli przez organy władzy publicznej w okresie stanu epidemii. Sporadycznie podejmujemy także inne działania.

Działania związane ze stanem epidemii

Rada Miejska Wałbrzycha bezprawnie decyduje o szczepieniach (wniosek do wojewody)

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ewentualnego zakazu wyjazdów zagranicznych

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dyskryminacji osób niezaszczepionych

Wystąpienie do MSWiA w sprawie naruszeń prawa ze strony Policji

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie pacyfikacji „Marszu o Wolność”

Szpital wyrzuca pacjenta z powodu COVID? (zawiadomienie do prokuratury)

Fundacja wnosi o ujawnienie „autorów stanu epidemii” i ich opinii (wniosek do Ministra Zdrowia)

System sprawdzający maseczkę przy wejściu do urzędu gminy (pytania do Burmistrza Miasta i Gminy Buk)

Opinia w sprawie projektu ustawy o bezkarności urzędniczej

Ankieta w sprawie podejrzenia zakażenia Sars-Cov-2 (pytania do Ministra Zdrowia)

Skarga na szkodliwą działalność rzecznika Ministra Zdrowia

Odmowa czynności w instytucji publicznej z powodu niezakrycia twarzy (zapytanie prasowe)

Kwarantanna dla osoby zmarłej – SANEPID w Cieszynie (zawiadomienie do prokuratury)

Odmowa obsługi bez maseczki a prawa osób zwolnionych z jej noszenia (zapytania prasowe)

Nakaz zasłaniania ust i nosa to nadużycie władzy (zawiadomienie do prokuratury)


Publikacje związane ze stanem epidemii

Sąd administracyjny odmówił stosowania rozporządzenia o obostrzeniach

Mandaty za brak maseczki – procedura obrony

Koronawirus a prawa obywatelskie (e-book)


Inne działania i publikacje

Usnarz Górny - niedopełnienie obowiązków przez Straż Graniczną

Studenci tłumaczą dla Straży Granicznej

Zanieczyszczenie Potoku Służewieckiego i Parku Dolina Służewska (zawiadomienie do prokuratury)

Inwestycja w warszawskiej Dolinie Służewieckiej sprzeczna z wolą mieszkańców

Odpowiedź na krytykę prasową jako instytucja prawa prasowego